Synthos PS HI 336M

Typ o bardzo dobrej płynności

 

Synthos PS HI 552M

Wysokoudarowy typ do szerokiego zastosowania

 

Synthos PS HI 562E

Wysokoudarowy typ o właściwościach odpowiednich do formowania termicznego

 

Synthos PS HI 662E

Wysokoudarowy typ o właściwościach odpowiednich do formowania termicznego

 

Synthos PS HI 945E

Wysokoudarowy typ o właściwościach odpowiednich do formowania termicznego

Informacje Techniczne

Przejdź

Katalogi

Przejdź