Informacje techniczne Mikrogranulaty (MG)

  • /A

  • Mikrogranulaty (MG)
TypObjętościowy wskaźnik szybkości płynięcia
 [cm3/10 min]
Temperatura mięknienia wg. Vicata [oC]Udarność Charpy bez karbu [kJ/m2]Wytrzymałość na zginanie [MPa]TDSSDSSSS
Polystyrene 130M25851061plikplikplikplikplikplikplikplikplikplik
Polystyrene 170M25102536plikplik
Polystyrene 171M1,61021661plikplik

© 2017 Synthos. All rights reserved.