Aktualność

  • /A

12.05.2017

Ujednolicenie nazewnictwa polistyrenów

Szanowni Klienci,

dążąc do ujednolicenia naszego portfela produktów oraz w celu uproszczenia zamawiania naszych produktów, postanowiliśmy zastosować nową nazwę oraz nomenklaturę dla polistyrenów GPPS i HIPS oferowanych przez SYNTHOS S.A.

© 2017 Synthos. All rights reserved.