Aktualność

  • /A

05.06.2015

Nowe nazewnictwo Synthos PS

Dążąc do ujednolicenia portfela produktów oraz w celu uproszczenia zamawiania produktów, Synthos S.A. postanowił zastosować nową nazwę oraz nomenklaturę dla polistyrenów GPPS i HIPS oferowanych przez SYNTHOS S.A.

Nazwy własne Owispol® i Krasten® zostaną zastąpione przez „SYNTHOS PS” a nomenklatura dotycząca gatunków polistyrenu ulegnie ujednoliceniu i będzie obowiązywać dla obydwu zakładów produkcyjnych SYNTHOS S.A. w Dworach Oświęcim (PL) i Kralupach (CZ).

Zmiany dotykają również wyglądu opakowań i etykiet. Nowe wzory będą sukcesywnie wdrażane w obu lokalizacjach.

Mamy nadzieję, że dokonane zmiany zostaną pozytywnie przyjęte i uproszczą proces składania zamówień oraz komunikacji pomiędzy nami – Naszymi Partnerami Biznesowymi, a Synthos S.A.

Chcielibyśmy dodać, że wszystkie właściwości produktów, rodzaje opakowań oraz ważność certyfikatów pozostają bez zmian.

© 2017 Synthos. All rights reserved.